IVW-Consult te Deinze: professionele veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen!

Laat uw werf functioneren in veilige omstandigheden

IVW-Consult staat in voor de veiligheidscoördinatie op maat van elk project, en dit vnl. in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen en Brabant/Brussel. En dit zowel voor bouwkundige en technische werken, als voor projecten inzake burgerlijke bouwkunde (wegenis- en rioleringswerken, spoorinfrastructuur). We beschikken over 15 jaar ervaring in veiligheidscoördinatie niveau A, en zijn ondertussen een trouwe partner geworden van een brede waaier van overheidsinstanties, industriële bedrijven, bouwpromotoren en architectenbureaus.

Uitvoering van de opdracht veiligheidscoördinatie

Onze expertise en kennis (zowel van de algemene als van de sectorspecifieke veiligheidsregelgeving, maar eveneens, als burgerlijk bouwkundig ingenieur, van de technische mogelijkheden en uitvoeringsmethodes in de bouwsector en de aanverwante technische sectoren) zorgen ervoor dat uw project degelijk wordt voorbereid (incl. het nazicht van het ontwerp inzake geïntegreerde veiligheid voor later onderhoud), en uw werf correct wordt opgevolgd inzake veiligheidsorganisatie.

De basis daartoe is een goede voorbereiding van het project in ontwerpfase, inzonderheid met duidelijke regels en afspraken die hetzij in het bestek, hetzij in het alg. veiligheids- en gezondheidsplan worden opgenomen.

Vervolgens door een strikte opvolging van de uitvoering, met een heldere en directe communicatie; werfbezoeken worden uitgevoerd, en hiervan worden verslagen opgemaakt die beknopt zijn, en steeds voorzien van een reeks overzichtelijk opgestelde foto´s.

Het werken in team (groot of klein) is de basis hierbij; wij zijn geen politieagent die nu en dan eens langskomt, maar een bij het bouwteam betrokken partij, die meehelpt een project veilig tot een goed einde te brengen.

Een veilige werf is essentieel een werf die goed georganiseerd is, proper, en met duidelijke afspraken wie wat moet doen; dit komt niet enkel de veiligheid op zich, maar zeker ook de efficiëntie en voortgang van de werken ten goede, evenals het algemeen imago van werf en bouwheer.

En dit vanuit 2 principes:

  • Er moet een project gerealiseerd worden: dat is de grondslag

  • En dit moet in acceptabele, veilige omstandigheden gebeuren, voor en door alle partijen.

Ruim klantenbestand, tevreden referenties

Doorheen de jaren bouwden we een aanzienlijk klantenbestand op, dat bestaat uit bedrijven, overheden en privépersonen. Talloze referenties getuigen van onze correcte en praktijk gerichte benadering, met doelgerichte service.

IVW-Consult stelt haar diensten ter beschikking aan onder meer:

  • overheden (steden en gemeenten; provincies; OCMW)

  • openbare diensten en bedrijven, zoals Infrabel

  • ondernemingen en industriële bedrijven

  • sociale huisvestingsmaatschappijen

  • bouwpromotoren

  • architectenbureaus

  • particulieren

Wenst u meer informatie over onze diensten of wilt u uw project met ons bespreken? Aarzel dan niet om ons (tijdig) te contacteren.

IVW-Consult

Veiligheidscoördinatie